⚠️VIKITIG INFORMASJON VEDRØRENDE KORONASMITTE⚠️

Moss Dyreklinikk er svært sårbare hvis det skulle oppstå en smittesituasjon. For at vi skal klare å holde klinikken åpen og hjelpe våre kunder ber vi dere ta noen forhåndsregler:

❗️Har du fått påvist corona eller sitter i karantene men har behov for hjelp til ditt dyr, ønsker vi at du prøver å få noen du kjenner til å komme med dyret. Er dette umulig, ber vi deg ringe klinikken, så prøver vi å finne en god løsning sammen 

❗️Vi håndhilser ikke. Oppretthold god hygiene og vask deg godt på hendene før du kommer. Det er også mulig å komme rett inn og få vasket hendene her hvis det er behov. Benytt spritdispensere på veggen eller i resepsjonen før du går inn til timen.

❗️Har du time til noe som ikke haster og du føler deg ikke helt i slag, så ring oss sånn at vi kan ta en vurdering om du skal komme inn til timen.

❗️I verste tilfelle må alle de ansatte i karantene og klinikken derfor stenge. Da vil du bli kontaktet av en av våre medarbeidere, sånn at vi kan enten henvise deg til en annen klinikk eller utsette timen.

Vi gjør alt vi kan her på klinikken for at alle skal holde seg friske sånn at vi kan være på plass for dyrene deres 💕

Hilsen alle oss på Moss Dyreklinikk