Patellaluksasjon

Patellaluksasjon er et vanlig ortopedisk problem hos hunder av små raser, for eksempel pomeranian, chihuahua, bichon frise og dvergpuddel. Problemet er mindre vanlig hos store raser og hos katt.

Den vanligste form av patellaluksasjon er når patella forskyves ut av skålen mot innsiden av låret (medial patella luksasjon). Som regel er dette resultatet av en unormal utvikling av skjelettet i ung alder. En kombinasjon av mangel på vinkel av lårhalsen, innover dreining av senefestet på leggbeinet og en grunn kneskål.

Patellaluksasjon kan graderes slik:

Grad 1: Patella ligger på plass, men lar seg luksere på utstrakt ben, og glipper tilbake på plass med en gang.
Grad 2: Patella lukserer ved fleksjon av kneleddet og forblir luksert til den legges tilbake på plass manuelt eller at kneleddet strekkes.
Grad 3: Patella er permanent luksert. Den kan legges tilbake på plass på strukket ben, men lukserer igjen ved bøyning
Grad 4: Patella er permanent luksert og lar seg ikke legge på plass.

Patellaluksasjon kan med tiden resultere i sekundære forandringer i form av kronisk inflammasjon i leddet, slitasje på bruskoverflaten, forkalkninger i leddet (disse er dessverre irreversible), leddsmerte og forverring fra mindre grad av patella luksasjon til en mer alvorlig grad.
Det er derfor viktig å ta kontakt med din veterinær å få en vurdering av knærne ved mistanke om løs kneskål.
De fleste hunder med dette problemet viser mild til moderate leddsmerter, halthet, ”hinker” med det ene benet, liker ikke å hoppe opp i sofa eller gå opp trapper.
Noen hunder kan være uten symptomer. Er du i tvil føl deg fri til å be om en vurdering på hundens helsesjekk.

Det er viktig å få en diagnose og en eventuell operativ vurdering tidlig slik at hunden din får det beste utgangspunkt for et godt resultat.

Den kirurgiske behandlingen vurderes fra individ til individ og kan bestå av flere prosedyrer.
1)Stramming av selve leddkapsel; utføres alltid.
2)Fordype sporet/furen eller sulkus hvor patella sitter (sulkusplastikk)
3)Flytting av patellasenefestet midt på leggbeinet slik av patella glir rettere (tuberositas transposisjon).

I perioden rett etter operasjon er det meget viktig at hunden din holdes i ro, og at hunden trener opp det opererte benet på en kontrollert måte.
Vi hjelper deg med treningstips og klinikken inkluderer alltid to timer orientering med vår fysioterapeut etter operasjonen for veiledning.