Hudkirurgi

Det kan være mange årsaker til at dyret ditt må gjennomgå hudkirurgi dvs en operasjon I huden. Årsaker kan være:

Svulster i huden
Selv om både unge og gamle dyr kan få utvekster i huden, sees dette hyppigst på eldre dyr. Er utvekstene av en viss størrelse, så kan disse sjekkes I forkant av operasjon ved en finnålsbiopsi. Dette betyr at vi stikker en nål i utveksten og undersøker cellene i et mikroskop. Vi ønsker å undersøke hva slags celler det er I kulen. Dette kan gi oss en formening om kulen er godartede eller potensielt ondartet. Enkelte celletyper er svært enkelt å diagnostisere i mikroskopet, andre celletyper vil matte kreve videre analyse av en større vevsbit. Noen kuler kan også være slik at de er vanskelig å ta en finnålsbiopsi av, enten på grunn av beliggenhet, væskeinnhold/cyster eller størrelse. Da kan det å fjerne kulen og sende den inn til analyse være det beste alternativet. Veterinæren din vil i hvert enkelt tilfelle avgjøre hva som vil være beste løsning.

Sår eller skader i huden
Sår kan være overfladiske og bare affisere hudlaget, men det kan også være dypere sårskader som affiserer underliggende vev som sener, blodkar og ledd. Små uskyldige sår på overflaten kan skjule større skader I dypet. Hvis dyret bare har et lite kuttsår, men er veldig hoven eller halt, kan en mistenke at dypereliggende strukturer kan være skadetd. Fremmedlegemer kan sette seg fast i såret, alt fra bare skitt og sand til større pinner i dybden. Man må derfor noen ganger åpne såret mer, for å få full oversikt før en kan lukke såret å få det til å gro. Enkelte sår vil vi kunne lukke direkte, andre sår vil vi matte drenere vha dren som fører væskeansamlinger ut av såret og noen vil matte gro åpent.

Annen kirurgi
Huden er selvsagt også det ytre laget som sys ved annen generell kirurgi.

Å sy et hudsår
Det er mange måter å sy hudsår på og flere faktorer som avgjør hvilken teknikk eller tråd man bruker. Man kan sy med tråd som ikke løser seg opp av seg selv. Som regel ser man disse stingene utenpå huden og disse skal nornalt fjernes etter 10-14 dager.
Man kan også sy med tråd som forsvinner av seg selv. Da ligger normalt stingene forsenket i huden og man ser som regel ikke tråden evt. bare en knute i hver ende av såret. Her fjernes vanligvis ikke tråden.
Når man syr et sår, så forsøker man å legge sårkantene mot hverandre slik at sårspalten blir minst mulig. Det er i denne spalten at kroppen sender inn reparasjonesceller og danner bindevev, arr. Jo større avstanden mellom sårkantene er, desto lengre tid bruker såret på å gro.
Dersom såret ikke får være i ro, så vil det gro dårligere og senere, eller I verste tilfelle ikke gro I det hele tatt. Man skal derfor passe på at dyret ikke beveger for mye på den kroppsdelen som er operert, at dyret ikke slikker eller biter seg på såret. Det er særlig dag 3-4 når såret begynner å gro at det kan klø lit og at slikking/kløing tiltar. Såret beskyttes ved hjelp av skjerm, halskrager, body eller evt. bandasje. Hva som egner seg best vil være avhenging av hvor på kroppen såret er og evt hva slags hund det er snakk om.
Såret beskyttes i tillegg ved å lufte hunden i bånd de første 14dagene etter operasjon slik at bevegelsene til hunden kontrolleres og at såret holdes I ro så godt det lar seg gjøre.
Betennelse kan også være en årsak til at såret gror dårlig. Som regel bruker man ikke antibiotika ved operasjoner. Eier må uansett følge med på såret hver dag. Tegn på betennelse er at såret blir rødt (hudkantene også), huden i området blir tykkere, det blir mer ømt og hunden blir mer interessert i såret. Såret kan også begynne å væske.
Er man i tvil om såret gror bra eller om det er betennelse, så ta kontakt med klinikken slik at såret kan vurderes.
Pass også på at såret ikke får for mye sol på sommeren. Arrvevet blir lett solbrent og dette kan gjøre vondt og se stygt ut.