Bukkirurgi

Det er mange ulike indikasjoner for å foreta et bukinngrep. Når kirurgen åpner inn til buken gir det tilgang til alle organene som ligger i bukhulen som magesekk, tarmer, urinblære, livmor, lever med mer. Tilgang til organene gjør det mulig blant annet å foreta en inspeksjon, å ta vevsprøver og evt. åpne inn til eller fjerne organer som har utviklet sykdom.
Det kan være at dyret har spist et fremmedlegeme som må opereres ut, fått påvist livmorbetennelse, urinstein, keisersnitt, magesår, mellomgulvsbrokk med mer. Noen ganger vil det også uføres hva vi kaller en explorativ lapratomi. Det vil si at man går inn for å undersøke hva som kan være galt der andre undersøkelser som for eksempel røntgen og ultralyd gir sterk mistanke om sykdom i bukhulen, men der diagnosen ikke lar seg stille sikkert uten bukinngrep. Det kan også være at prøvetaking og behandling er avhenging av direkte tilgang til organene. Bukkirurgi utføres kun dersom nødvendig, og alltid i samråd med eier, i forbindelse med en utredning eller behandling.
Moss dyreklinikk har en velutstyrt kirurgisk avdeling som utfører det meste av bløtvevskirurgi, bl.a.:
• Fjerning av fremmedlegemer fra mage/tarm
• Fjerning av urinsteiner
• Brokkoperasjoner
• Biopsier av mage/tarm/lever
• Operasjoner av svulster
• Sterilisering av hunndyr
• Kastrering av hanndyr
• Keisersnitt
• Sterilisering og kastrering av kanin/marsvin/rotte/ilder
• Med mer