Beinkirurgi/Orthopedi

Vi har siden høsten 2011 også kunnet tilby ortopediske tjenester ved Moss Dyreklinikk. Det er blitt investert i topp moderne utstyr. Det er veterinær Adolfo Menendez som utfører orthopediske inngrep hos oss. Han er utdannet veterinær fra El Salvador i 1999 og har i tillegg to års etterutdanning ved Norges Veterinærhøgskole. Han har jobbet fulltid, som veterinær i Norge, siden 2006. Han har hovedsakelig jobbet med henvisninger innenfor kirurgi og akuttmedisin, og har rukket å opparbeide seg en allsidig kunnskap og erfaring innen smådyr.

Vi utfører nå:
Bruddbehandling
Leddkirurgi og artroskopi (se egen fane)
Korsbåndskirurgi TPLO og ekstrakapsulær teknikk (se egen fane)
Patellaluksasjon (se egen fane)
Amputasjoner