Beinkirurgi/Orthopedi

Vi har siden høsten 2011 også kunnet tilby ortopediske tjenester ved Moss Dyreklinikk. Det er blitt investert i topp moderne utstyr. Det er veterinær Adolfo Menendez som utfører orthopediske inngrep hos oss. Han er utdannet veterinær fra El Salvador i 1999 og har i tillegg to års etterutdanning ved Norges Veterinærhøgskole. Han har jobbet fulltid, som veterinær i Norge, siden 2006. Han har hovedsakelig jobbet med henvisninger innenfor kirurgi og akuttmedisin, og har rukket å opparbeide seg en allsidig kunnskap og erfaring innen smådyr.

Vi utfører nå:
Bruddbehandling
Leddkirurgi og artroskopi (se egen fane)
Korsbåndskirurgi TPLO og ekstrakapsulær teknikk (se egen fane)
Patellaluksasjon (se egen fane)
Amputasjoner

FYSIOTERAPI
Vi tilbyr nå også fysoterapi. Vår massør Anja Kristiansen har bred erfaring innen rehabilitering og massasje på hund og katt. Hun er utdannet hundemassør og har tidligere jobbet ved et større rehabilieringssenter og treningssenter for hund i Oslo. Hun benytter hos oss massasje og manipulasjon i kombinasjon med diverse utstyr som treningsballer etc. for å styrke muskulatur og fremme riktig belastning samt gi økt bevegelighet. Dette er med på å sørge for god oppfølging av våre ortopediske pasienter og også andre pasienter med spesielle behov for eksempel geriatriske pasienter og arthrosepasienter. All fysioterapi skjer i samråd med veterinær/ortoped.