Anestesi

Vårt mål er å tilby pasientene våre en trygg anestesi og en tilstrekkelig og god smertebehandling før, gjennom og etter operasjonen.

Ved Moss Dyreklinikk utføres daglig inngrep på dyr i anestesi. Dyret som behandles overvåkes tett av erfarent kvalifisert personale. Ofte intuberes dyret med en trachealtube slik at vi kan monitorere CO2 nivået vha en capnograf og det benyttes puloxymeter for å måle oksygenmetningen i blodet samt pulsovervåking. I tillegg utføres blodtrykksmåling og enkel EKG.Utstyret hjelper oss å måle viktige fysiologiske verdier slik at vi sikrer oss at pasienten er stabil gjennom operasjonen.
På større inngrep, eller der det er forventet en mer langvarig narkose, benytter vi gassanestesi (sevofluran) som gir oss mulighet til kontinuerlig regulering av anestesidybde.
Vi er svært opptatt av riktig smertebehandling og tilstrekkelig smertelindring. Vi prioriterer høyt å holde oss faglig oppdatert på eventuelle nye medikamenter og behandlingsanbefalinger.
Smertebehandlingen starter vi før selve inngrepet begynner. God smertebehandling før og under inngrepet gjør at det kreves mindre medikamenter etter. Dette igjen forkorter rehabiliteringstiden og fremmer sårhelingen.
Hos oss får alle operasjonspasienter smertelindring basert på type inngrep, men kanskje viktigere basert på individet. Smerteopplevelse er subjektivt, så ofte gjør vi justeringer underveis avhengig av individet. Et nervøst og engstelig dyr vil ofte kunne ha økt behov for smertestillende. Dette prøver vi å ta hensyn til i forkant og underveis og etter inngrepet. Det er derfor viktig å vurdere den enkelte pasient ved valg både av medikamenttype og dosering. Andre faktorer som spiller inn her kan være alder, rase og eventuell underliggende sykdom.
Vi behandler smerten på flere nivå, både lokalt og sentralt.
Sammen med den medisinske smertebehandlingen har vi også fokus på TLC (Tender Loving Care). Det er viktig for oss at dyrene har det så godt som mulig under oppholdet ved klinikken.