Amputasjon

En kirurgisk amputasjon er fjerning av en ekstremitet (ben, fot, hale eller tå). Dette vil vanligvis være som en siste utvei for smertekontroll eller der ekstremiteten utgjør en trussel mot hele kroppen på grunn av nedsatt funksjon, infeksjon, en alvorlig skade eller en ondartet svulst.
Pasienten blir grundig undersøk og andre alternativer utelukkes alltid før det bestemmes at kirurgisk amputasjon vil være er den eneste løsningen.